โรงเรียนวัดเมืองใหม่
193/1 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076621433
ข่าวประชาสัมพันธ์
QR Code ไทยชนะโรงเรียนวัดเมืองใหม่
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นอนุบาล 2-3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
QR Code ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63